Son SayıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 8      Sayı: 16       Temmuz 2018

 


 DANIŞMA KURULU / ADVISORY COMMITTEE

~

BU SAYININ HAKEMLERİ / REFEREES OF THIS ISSUE 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İlkan HASDAĞLI
Klazomenai Parasemonu Taşıyan Seramik Buluntular Işığında 4. Yüzyılda Klazomenai ve Leukai ilişkisi / 1-20
(The Relationships Between Klazomenai and Leukai in The 4th Century in The Light of Pottery Finds With Parasemon of Klazomenai)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

Selda UYGUN YAZICI
Geç Antik Çağ ve Erken Hıristiyanlık Dünyasında Dinsel Su İnanışları / 21-31
(Religious Water Cults in Late Antiquity and Early Christianity)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Gülay APA KURTİŞOĞLU
Sadelikten Gösterişe Edirne Osmanlı Dönemi Mezar Taşları / 32-56

(The Style of Ottoman Tombstone in Edirne From Simplicity to Ostentation)
Araştırma Makalesi

(Research Article)

~

Mesut ÇAPA
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin (Kanal) Cephesi’nde Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Çalışmaları / 57-73
(The Works of The Red Crescent Committee on The Palestine(Channel) Front of World War I)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Hasan ALİ CENGİZ
Halepa Fermanı ve Sonrası Girit’te Yapılan Düzenlemeler / 74-89
(Halepa Ferman and Subsequent Arrangements in Crete)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Elif BAŞ
Ophelia: Deliliğin Dili, Dilin Deliliği / 90-107
(Ophelia: Language of Madness, Madness of Language)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Seda TAŞ
Kadın Çevirmenlerin Çeviri Grupları ve Kolektif Çeviri Çalışmaları Aracılığıyla Türkçede Feminist Kadın Yazarlar ve Eserleri / 108-124
(Feminist Women Writers and Their Works in Turkish Through Translation Groups of Women Translators and Collaborative Translation Works)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Hülya YILDIZ
Representation of Traumatic Memory in The White Hotel / 125-136
(Beyaz Otel’de Travmatik Hafızanın Temsili)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Hatice ÖVGÜ TÜZÜN
Reading Jane Austen: Journeys of Self-Discovery in The Jane Austen Book Club / 137-149
(Jane Austen Okumak: Jane Austen Kitap Kulübü Romanında Kendini Keşif Yolculukları)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Merve ÖZMAN KAYA
Contradicting Voices in Ryan Smithson’s Ghosts of War (2009): Iraq War, American Identity and Interpellation / 150-167
(Ryan Smithson’in Ghosts of War (2009) İsimli Irak Savaşı Anlatısında Çelişkili İfadeler: Amerikan Kimliği ve İdeolojik Seslenme)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Muharrem ÖZDEN
Batı Trakya Türk Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları Üzerine / 168-203
(In The Western Thrace Turkish Dialects, Over The Diversity of The Present Time Eclipse)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

~

Mehmet DERVİŞOĞLU
Türk Güreşinde Kispet, Kispet Ustalığı ve Kispet Üzerine İnanışlar / 204-222
(Kispet in Turkish Wrestling, Mastery of Kispet and Beliefs about Kispet)
Araştırma Makalesi
(Research Article)

 

Kitap İncelemesi / Book Review

Mert UĞUR KARA
Hakan ÖNİZ, Doğu Akdeniz’de Amphoralar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Antalya 2016, 218 sayfa / 223-225

~

Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT
A. Şirin OKYAYUZ-Mümtaz KAYA, Görsel-İşitsel Çeviri Eğitimi,

 

Bu içerik 26.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2141 kez okundu.