TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (TÜEFD) 

 Resim Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan TÜEF dergisi; kültür, sanat, dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, folklor, arkeoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli uluslararası bir dergidir. Edebiyat Fakültesi Dergisi (TÜEFD) 2011 yılından bu yana Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

   Derginin dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda beş makaleyi geçmemek kaydıyla diğer Türk lehçeleri ile Balkan Dilleri ve İngilizce makalelere de yer verilebilir. Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu güncel yazım kurallarına uygunluğu ve yabancı dilde gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğu ön koşuldur. 

   Yayımlanan makalenin düşünsel, etik, hukuki ve diğer tüm sorumlulukları yazara aittir. Yazılarda kullanılan her türlü görsel, şekil, tablo vb. için gerekli telif izinlerinin sağlanmasından yazar yükümlüdür. Doğabilecek hukuki sorunlarda Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi sorumlu değildir.