Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Dergimiz, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. 2011 yılından beri düzenli olarak yayımlanan ve ULAKBİM, EBSCO ve Asos Index tarafından taranan dergimiz, kültür, sanat, dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, folklor, arkeoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli uluslararası bir dergidir.

   Dergimize gelen her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir.