Sayı 10TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 5      Sayı: 10       Temmuz 2015
 


İÇİNDEKİLER 


Alpaslan CEYLAN

Ermenilerin Anadolu’daki Varlıkları ve Tarihi Gerçekler / 1-30

The Presence of Armenians in Anatolia and Historical Facts / 1-30

 

Yüksel TOPALOĞLU

Şemsettin Sami’ye İsnat Edilen Arnavutluk Ne İdi, Nedir, Ne Olacak? Adlı Eser Üzerine Bir Tartışma / 31-57

A Discussion on the Work Albania, What It Was, What It Is And What It Will Be? Ascribed to Şemsettin Sami / 31-57

 

Gülgün YILMAZ

Edirne’nin Erken Osmanlı Devri Yapılarında Çini Süsleme / 59-80

Tile Decoration in Early Ottoman Constructions in Edirne / 59-80

 

Ömer Soner HUNKAN

Batı Türk Hakanlığı (Batı Karahanlılar)’nın Kurucusu Meselesi / 81-96

Founder Issue of Western Turkish Khanate (Western Qarakhanids) / 81-96

 

Bahtiyar ASLAN

Kusursuz Piknik’in Bilinci / 97-110

The Conscious of Kusursuz Piknik / 97-110

 

Ömer AKSOY

Bosna Hersek ve Boşnak Folkloru ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi / 111-129

A Bibliography Study on the Works Conducted in Turkey Regarding Bosnia and Herzegovina and Bosnian Folklore / 111-129

 

Emel SİLAHSIZOĞLU

Türkçe Dersinde Yazın Eğitimi Sürecinde Kuramlardan Yararlanma / 131-149

Using Theories in Literary Education Process in Turkish Language Lessons / 131-149

 

İbrahim ÜNGÖR

Erzincan Müzesinde Bulunan Urartu Dönemine Ait Bir Grup Tunç Bilezik ve Küpeler / 151-168

A Set of Bronze Bracelets and Earrings from Urartian Period in the Museum of Erzincan / 151-168

 

Oktay ÖZGÜL

Erzurum Bölgesi Kaya Panoları / 169-198

Rock Panels of Erzurum Region / 169-198

 

Cengiz PARLAK

Gümülcine’de Kurulmuş Olan Defterdar Ahmed Efendi Vakfı (XVII-XVIII. Yüzyıllar) / 199-235

Defterdar (Treasurer) Ahmed Efendi Foundation Founded in Komotini (XVII-XVIII. Centuries) / 199-235

 

Kitabiyat

Polat SEL

M. Altay Gökbilgin, Veysi Akın, Cengiz Bulut, Prof. Tayyib Gökbilgin’in Edirne Makaleleri, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2015, 304 s. / 237-240

M. Altay Gökbilgin, Veysi Akın, Cengiz Bulut, Prof. Tayyib Gökbilgin’in Edirne Makaleleri, Trakya Üniversitesi Press, Edirne 2015, 304 p. / 237-240


Bu içerik 14.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 170 kez okundu.