Sayı 09

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 5      Sayı: 09       Ocak 2015
 


İÇİNDEKİLER 

 

Ömer Soner HUNKAN
El-Kand Fî Zikri Ulemâi Semerkand’da Türk Hakanlığı (Karahanlılar) 1-17

Turkic Khanate in El-Kand Fî Zikri Ulemâi Samarkand (Qarakhanıds)”

 ~

Yunus ÖZGER
II. Abdülhamid Döneminde Yozgat’ın Sosyo-Ekonomik Durumu 19-46
Socio-Economic Situation of Yozgat During the Era of Abdulhamid II”

 ~

Nesrin GÜNAY
Yahya Kemal ve Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Yol ve Yolculuk Metaforları 47-68
Road And Trip Metaphors in Poems of Yahya Kemal and Attilâ İlhan”

 ~

Oktay ÖZGÜL
Erzurum Tortum’da Önemli Bir Urartu Kalesi: Kapıkaya 69-92
An Important Urartuian Castle Kapikaya in Tortum, Erzurum”

 ~

Abdurrahman DEVECİ
Selçuklu Dönemi Resim Çalışmaları 93-111
Peinting Works of Seljuks Period”

 ~

Yavuz GÜNAŞDI
Erzincan Sırataşlar Kalesi 113-131
“Erzincan Sırataşlar Castle”

 ~

Salih Koralp GÜREŞİR
İhanetin Mekânından Mücadele ve Kurtuluşun Mekânına: Nâzım Hikmet’in Kuvâ-yi Milliye Şiirlerini Coğrafya Merkezli Okuma Denemesi 133-143
From the Place of Betrayal to the Place of Struggle and Salvation: the Readings Focused on Geographic Approach to the Poems of Kuva-yi Milliye By Nazım Hikmet”

 ~

Burcu KURT
Kar ve Buz Temininde Modernleşme ve XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Karcı Esnafı 145-167
Modernization in the Procurement of Snow and Ice and Ice Traders of Istanbul in 19th Century”

 ~

 Meryem ARSLAN
Türkçe ve Boşnakça İsimlerde Çokluğun Kullanımı ve Bunların Türkçe Öğretimine Etkileri 169-187
“The Usage of Plural Suffix in Turkish-Bosnian Nouns and Their Effects on Turkish Language Teaching”

~

 Nezahat CEYLAN
Kuzeybatı İran’da Önemli Bir Yerleşme: Hasanlu 189-221
“An Important Settlement in Northwestern İran: Hasanlu”

 

Kitabiyat

Ayşe Nur ÖZDEMİR
Atâ Terzibaşı, Kerkük Şairleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2013, 4 Cilt, 1648 223-227
“Atâ Terzibaşı, Kerkük Şairleri, İstanbul: Ötüken Publication, 2013, 4 Vol., 1648”

 

 


Bu içerik 16.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 309 kez okundu.