Sayı 15TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 8      Sayı: 15       Ocak 2018
 


İÇİNDEKİLER 

~

Deniz DEMİR
Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi Kazılarında Bulunmuş Tek Renk Sırlı Kandiller / 33-55
(Monochrome Glazed Oil-Lamps Found in the Excavations of Ayasuluk Hill and St. John’s Church)


~

Barış SEMİZ - Erim KONAKÇI
Asopos Tepesi Orta ve Geç Tunç Çağı Seramiklerinin Arkeomerik İncelemesi ve Üretim Teknolojisinin Değerlendirilmesi / 56-74
(Archaeometric Investigation and Evaluated of Production Technology of Middle and Late Bronze Age Pottery from Asopos Tepesi)


~

Murat KARADEMİR
Alara’da Yeni Bulunan Bir Şapel / 75-89
(A New-Found Chapel in Alara)


~

Işıl BRITTEN
The Anxiety of Writing the First Novel: Houses as Symbols in Cevdet Bey ve Oǧullari and Buddenbrooks: Verfall Einer Familie / 90-102
(İlk Romanı Yazma Endişesi: Cevdet Bey ve Oğulları ve Buddenbrooklar: Bir Ailenin Çöküşü Romanlarındaki Ev Simgesi)


~

Refik SADIKOVIĆ
Unstable /A/ In Preposition S/SA (With) / 103-109
(S/SA (İle) edatında durağan olmayan /A/)


~

Senem ÖNER
Namus: Woman as “Translation” / 110-118
(Namus: “Çeviri” Olarak Kadın)


~

Antonella ELIA
Il Linguaggio del Turismo: Wikivoyage e L’evoluzione Delle Guide Turistiche Online / 119-155
(The Language of Tourism: Wikivoyage and The Evolution of Travel Guides)


~

Anna VITUCCI
Esperienza Autobiografica e Letteratura: La I Guerra Mondiale nel “Giornale di Guerra e di Prigionia” di c. e. Gadda / 156-168
(Autobiographical Experience and Literature: The I World War in The c. e. Gadda’s "War and Imprisonement Diary")
~ KİTAP İNCELEMESİ ~

Seda TAŞ
Ülker İNCE-Dilek DİZDAR, Çeviri Atölyesi Çeviride Tuzaklar,
Can Yayınları, İstanbul, 2017, 264 sayfa. / 169-172


~

Ali YÖRÜR
M. Fatih KÖKSAL, Yâ Kebîkeç -Mecmualar Arasında-, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, 504 sayfa. / 173-174

Bu içerik 06.08.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 330 kez okundu.