Sayı 14
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 7      Sayı: 14       Temmuz 2017
 


İÇİNDEKİLER 

Muharrem ÖZDEN

Ortaokul Öğrencilerinin Kitap ve Kütüphane Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / 1-34

The Metaphoric Perceptions of Secondary School Students on The Concepts of Book and Library / 1-34

~

Rahman AKALIN

Kuram-Uygulama Denkleminde Akademik Çeviri Eğitiminin Konumu / 35-45

The Position of Academic Training in Translation With Regard to Theory-Practice Relationship / 35-45

~

Taha İMAMOĞLU

Beyzâvî’nin Mesâbîhu’s-Sünne Şerhi Tuhfetü’l-Ebrâr’daki Hadis Şerh Metodu / 46-59

Bayzawi’s Commentary of Masabîh al-Sunna: And His Method of Hadith Commentary in Tuhfah al-Abrar / 46-59

~

Enes TURBIĆ

Bosna i Hercegovina: Analiza Ustavnog, Državno-Pravnog i Političkog Uređenja / 60-84

Bosnia and Herzegovina: The Analysis of Contitution, Contitutional Developments and Political System / 60-84

~

Beyazıt AKMAN

Fiction or History? A Brief Theoretical Elaboration on Historical Fiction and Fictional History / 85-107

Kurgu Mu, Tarih Mi? Tarihi Kurgu Ve Kurgusal Tarih Üzerine Teoretik Değerlendirmeler / 85-107

~

Esra ÖZKAYA

The Medium Turn in Interpreting Studies / 108-119

Sözlü Çeviri Araştırmalarında Mecra Dönüşümü / 108-119

~

İnci BİLGİN TEKİN

Wide Sargasso Sea and Jane Eyre Reconcile at “The Third Space”/ 120-129

Wide Sargasso Sea Ve Jane Eyre’in “Üçüncü Mekan”da Uzlaşması / 120-129

~

Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Profesyonelleşmeden Meşruiyet Krizine Sosyolojinin Kullanımı / 130-160

The Uses of Sociology: From Professionalization to The Crisis of Legitimacy / 130-160

~

Elvan MELEK ERTÜRK

Bilimsel Psikolojinin Tarihsel Süreci Üzerine / 161-180

A Review of Historical Background of Scientific Psychology / 161-180

~

Leyla ATLI AKBUZ

Hadrianopolis Roma Dönemi Fırın Malzemesi / 181-205

Hadrianopolis Roman Period Pottery Kiln Material / 181-205

~

Şahin YILDIRIM

Tios-Tieion: Söylenecek Çok Önemli Bir Şeyi Olmayan Kent / 206-242

A City, There is Nothing Much to Talk About It: Tios-Tieion / 206-242

~

Kitap İncelemesi

Seda TAŞ

Carlos BATISTA, Çevirmenin Başucu Kitabı, (Çev. Füsun ATASEVEN), Diye Yayınları, İstanbul, 2013, 94 sayfa. / 243-245

~

Bülent ATALAY

Tuğba ERAY BİBER, Karadeniz Rumları ve Yunanistan 1914-1923, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, Aralık 2016, 315 sayfa. / 246-248

~

Yılmaz BÜKTEL

Efthimia GEORGIADOU-KOUNTOURA, Louisa SINDIKA-LAURDA, Nai tu 19u Eona sto Didimotiho ke sto Sufli,
(19th Century Orthodox Churches in the Township of Didymoteicho and Soufli, Eastern Thrace), (İngilizce özet ile), Thessaloniki 2004, 205 Sayfa. / 249-251

~

Can TANKUT ESMEN

Jo GULDI-David ARMITAGE, Tarih Manifestosu, Terc. Serpil Çağlayan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2016. VII+182 sayfa. / 252-256

~

Barış Can YİĞİT

Zafer ÇAKMAK, Osmanlı Donanması’nın Son Savaşı: İmroz Baskını (20 Ocak 1918), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2016, 216 sayfa. / 257-260
Bu içerik 14.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 166 kez okundu.