Sayı 13TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 7      Sayı: 13       Ocak 2017
 


İÇİNDEKİLER 

Ahmet YARAŞ

Türkiye Trakya’sında 20. Yüzyıl Başında Gizli Kalmış Arkeolojik Bir Kazı ve Eser Taşınması / 1-41

A Hidden Excavation and Transportation of Artefacts in Turkish Thrace at the Beginning of the 20th Century / 1-41

~

İlkan HASDAĞLI

Bir Deneme Parçası Işığında Doğu Thrakia’da Attika Taklidi Siyah Firnisli Seramik Üretimi / 42-66

Atticising Pottery Production in the Eastern Thrace in the Light of a Test-Piece / 42-66

~

Emre TAŞTEMUR

Arkeolojik Veriler Işığında Camın Tarihsel Süreci / 67-91

The Historical Process of Glass in the Light of Archaeological Data / 67-91

~

Ali SERTAN BEŞER

Leo Strauss’un Modern Felsefe Eleştirisi ve Klasik Felsefeye Dönüşü / 92-109

Leo Criticism of Modern Philosophy and His Return to Strauss’s Classical Philosophy / 92-109

~

Nuran MALTA MUHAXHERİ

Türkiye’deki Halk Bilimi Araştırmalarında Kosova Türk Halk Kültürünün Yeri / 110-128

Place of Kosovo Turkish Folk Culture in the Folklore Researches in Turkey / 110- 128

~

Cristiano BEDİN

İtalo Calvino’nun Bir Karı-Kocanın Serüveni Öyküsünün Göstergebilimsel Bir İncelemesi / 129-140

A Semiotic Analysis of the Short-Story the Adventure of Two Spouses by Italo Calvino / 129-140

~

Serkan CÖMERTEL

Bulgarcada Zaman Sistemi ve Merkezdeki Şimdiki Zaman / 141-159

Tense System in Bulgarian and the Present Continuous Tense in the Centre / 141-159

~

Adnan DOĞRUYOL - Kıvanç AYDINLAR

Değerden İllüzyona: Para, Kredi, Banka / 160-187

From Value to Illusion: Money, Credit, Bank / 160-187

 

Ali Korkut ULUDAĞ - Gökalp PARASIZ

Müzik Eğitimi Alanında Orkestralama Yaklaşımları ve Sistematik Bir Öğretim Tasarımı Modeli / 188-208

Orchestration Approaches in Music Education and a Systematic Teaching Design Model / 188-208

~

Bülent AYYILDIZ

Il Concetto Del Viaggio Nell’aldilà E “Viaggio Agli Inferni Del Secolo” Di Buzzati / 209-224

The Concept of Otherworld Journey and “Viaggio Agli Inferni del Secolo” of Buzzati / 209-224

~

Lindita SEJDIU-RUGOVA

The Formal and Informal Status of Turkish Loan Words in Albanian / 225-234

Türkçe Ödünçlemelerin Arnavut Dilindeki Konumu / 225-234

~

Vildan ÖZGÜL - Hikmet ASUTAY

Verschiedene Kulturen Ähnliche Jugendprobleme Zwei Romane aus der problemorientierten Jugendliteratur: „Relax“ von Alexa Hennig von Lange und„Tagebuch des Heroins“ von Kanat Güner / 235-253

Different Cultures Similar Teenager Problems Two Novels from the Problem-Oriented Young Adult Literature: “Relax” by Alexa Hennig Von Lange and “Diary of Heroin” by Kanat Güner / 235-253

 

Kitap İncelemesi

Atilla BİRBİR

Nadir Özbek, İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı’da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2015, 308 sayfa /

254-256

~

Levent DOĞAN

M. Türker ACAROĞLU, Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016, XIX + 481 sayfa / 257-260

~

Özgür RENÇBERLER

İbrahim KELAĞA AHMET, Yunanca-Türkçe Arkaik Sözler ve Eylemsiler Sözlüğü, İthaki Yayınları, İstanbul 2016, 508 sayfa / 261-264Bu içerik 14.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 148 kez okundu.