Sayı 12TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 6      Sayı: 12       Temmuz 2016
 


İÇİNDEKİLER 

İbrahim ERDAL

Muhalif Tan ve Vatan Gazetelerine Göre Savaş Döneminde (1940–1945) İktisadi Uygulamalar / 1‐16

According to the Opposit Newspapers Tan and Vatan Economic Applications in the Period of War (1940‐1945) / 1‐16

 

Fikret YILDIRIM

On Some Mythical Words in a 19th Century Uyghur Dictionary / 17‐33

19. Yüzyıl Uygur Sözlüğünde Geçen Bazı Mitsel Sözcükler Üzerine / 17‐33

 

İnönü KORKMAZ

Çeviri Stratejilerinin Yazın Çevirisinde Uygulanması: Yaşar Kemal’in Ölmez Otu Eserinin İngilizceye Çevirisinden Örnekler / 35‐46

Implementing Translation Strategies on Literary Translation: English Translation Samples from Yaşar Kemal’s Work of Ölmez Otu / 35‐46

 

Derya YILMAZ

Late Bronze Age Textile Tools from Maydos Kilisetepe in Gallipoli (Turkey) and Their Aegean Connections / 47‐66

Gelibolu (Türkiye) Maydos Kilisetepe Höyüğü Geç Tunç Çağı Tekstil Aletleri ve Ege Dünyası ile Bağlantıları / 47‐66

 

Ramadan DOĞAN

Emrî’de Kelime Oyunları Yahut Harf Simgeciliği / 67‐91

Word Games or Letter Symbolism in Emrî’s Collection of Poetry / 67‐91

 

Meral BALCI

İngiltere Başbakanı David Lloyd George’un Birinci Dünya Savaşı Anıları ve Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Düşünceleri / 93‐108

The Memoirs of David Lloyd George, the British Prime Minister, Concerning World War I and his Thoughts Regarding the Ottoman Empire’s Participation in the War / 93‐108

 

Dolunay KUMLU

Çeviri Eğitimindeki Öğrenme Çıktılarının Bologna Süreci Açısından Değerlendirilmesi / 109‐124

The Evaluation of Learning Outcomes in Translator Training in Terms of the Bologna Process / 109‐124

 

Harika KARAVİN

Çeviri Kuramları Bağlamında Eşdeğerlik Kavramının İzini Sürmek / 125‐144

An Analysis of the Notion of Equivalence in the Context of Translation Theories / 125‐144

 

Serkan CÖMERTEL

Bulgarcada Fiillerin İkinci Derece Bitmemiş Görünüş Kazanması / 145‐156

The Second Imperfectivity Gaining of the Verbs in Bulgarian / 145‐156

 

Selda SANDALYECİ

Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni Olan Şeyyat Hamza’nın Yūsuf u Zeliha Mesnevisinde Mental Fiiller / 157‐171

Mental Verbs in the Şeyyat Hamza’s Yūsuf u Zeliha as an Old Anatolian Turkic Text / 157‐171

 

Kitabiyat

Ayşe Nur ÖZDEMİR

Tosyavizade Doktor Rıfat Osman, Millî Mecmuaʹdaki Edirne Abideleri Yazıları (Evleri, Konakları, Bahçeleri, Nehirleri, Köprüleri)

 (Hzl. Recep Duymaz‐Yüksel Topaloğlu), Trakya Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015, VIII+272 s. / 173‐177

(Prepared by Recep Duymaz‐Yüksel Topaloğlu), Trakya University Press, İstanbul 2015, VIII+272 s. / 173‐177

 

Nilay ALTUNAY

M. Türker ACAROĞLU, Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, Trakya Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, 481 s. / 179‐181

M. Türker ACAROĞLU, Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, Trakya University Press, İstanbul 2016, 481 s. / 179‐181

Bu içerik 14.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 143 kez okundu.