Sayı 11TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 6      Sayı: 11       Ocak 2016
 


İÇİNDEKİLER 


Daniş BAYKAN

Assos Athena Tapınağı “Louvre Ma 2828” Frizinde Hesione ve Troialılar / 1-16

Hesione and Trojans in the Frieze “Louvre Ma 2828” of Assos Athena Temple / 1-16

 

Oğuzhan DURMUŞ

Köken Bilgisi Araştırmalarında Sözcüksel Benzerlikler Nasıl Değerlendirilmelidir? (Türkiye Türkçesi ve Çuvaşça Örneğinde) / 17-35

How to Evaluate the Lexical Similarities in Etymological Studies (the Case of Turkish and Chuvash) / 17-35

 

Muhammet ALTAYTAŞ

Kasîde-i Nuniyye ve Şerhlerinde Önceki Şeriatların Neshi Meselesi / 37-54

The Abrogation of Previous Laws in the Qasida Al-Nūniyya and Its Commentaries / 37-54

 

Sinan GÜZEL

Çuvaş Yazar N. İlpek Mikulayi'nin Hikâyelerinde Ağız Kullanımı / 55-68

Usage of Dialect in the Stories by N. İlpek Mikulayi, a Chuvash Author / 55-68

 

Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Müzik, Tasavvuf ve Felsefe Bağlamında Perde Kavramı / 69-94

The Concept of Perde (Pitch/Veil) within the Context of Music, Sufism and Philosophy / 69-94

 

Canan SEVİNÇ

Sanatçı Romanı (Künstlerroman) Olarak Karartma Geceleri / 95-113

Karartma Geceleri as a Künstler roman / 95-113

 

Angel NIKOLOV

İngilizce Kelimelerin Biçemsel Sınıflandırılması / 115-122

Stylistic Classification of the English Vocabulary / 115-122

 

İhsan Burak BİRECİKLİ

Arnavutluk Tahtı için Mücadele: Arnavutluk Prensi Kim Olacak? / 123-146

Power Struggle for the Albanian Throne: Who will be the Prince of Albania / 123-146

 

Mahmut AKPINAR

Bir Osmanlıcılık Örneği Olarak Sava Paşa (1832-1904) / 147-184

Sava Pasha (1814-1906): An Example of Ottomanism / 147-184

 

Gülay APA KURTİŞOĞLU

Bir Mezar Taşı, Bir Pehlivan: II. Mahmut Pehlivanı Nazır Oğlu Ali / 185-197

A Gravestone, a Wrestler: Ali, Son of Nazır, the Wrestler of Mahmud the Second / 185-197

 

Kitabiyat

 

Bülent AKYAY

Russia and the Napoleonıc Wars, (editörler) Janet M. Hartley, Paul Keenan ve Dominic Lieven, Palgrave Macmillan Yayınları, New York, 2015, xvii+271 s. / 199-203

Russia and the Napoleonic Wars, (editors) Janet M. Hartley, Paul Keenan and Dominic Lieven, Palgrave Macmillan, New York, 2015, xvii+271 p. / 199-203

 

Emin ÜNSAL

Mehmet Kaan Çalen-Halûk Kayıcı, Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2014, 365 s. / 205-207

Mehmet Kaan Çalen-Halûk Kayıcı, Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Press, İstanbul, 2014, 365 p. / 205-207

 

Halil KARABULUT

Şaban Er, Melâmîlik ve Osmânlı Devri Melâmîleri, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2015, 638 s. / 209-210

Şaban Er, Melâmîlik ve Osmânlı Devri Melâmîleri, Kutup Yıldızı Press, İstanbul, 2015, 638 p. / 209-210

Bu içerik 14.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 149 kez okundu.