Sayı 06

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 

Cilt: 3      Sayı: 06       Temmuz 2013
 


İÇİNDEKİLER 

Aziz TEKDEMİR
1867 Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz’in Sergiyi Ziyareti 1-19
1867 Paris Exhibition and Sultan Abdulaziz’s Visit to the Exhibition │1-19”


~ 

Hacer ATEŞ
Kuzey Marmara’da Bir Liman Kentinde Ticaret XVI. Yüzyılda Tekirdağ-Rodosçuk Limanı 21-38
Trade in a Port City: Tekirdağ-Rodosçuk Port in the 16th Century │21-38”


~ 

Başak BOZ
Edirne Hasanağa Mezarı İnsan Kalıntıları 39-49
“Human Remains From Hasanağa, Edirne │39-49”


~ 

Darko MATOMAC
A Rough Guide for the Prepositional System of the Croatian Language 51-64
Hırvatçadaki Edat Sistemi İçin Kabataslak Bir Rehber │51-64”


~ 

Feyzullah UYANIK
Biyografi Araştırmalarına Kaynak Olarak Musavver Medeniyet Gazetesi ve Türk Basın Tarihindeki Yeri 65-84
The Newspaper of Musavver Medeniyet as a Source for Biograhical Studies and its İmpartance in Turkish Press History │65-84”


~ 

Cengiz PARLAK
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Şehrinin İktisadî Durumu Üzerine Tespitler 85-120
“Observations on the Economic Situation of the City of Komotini During the 15th and 16th Centuries │85-120”


~ 

Gürhan KIRİLEN
Reformcu Kişiliğiyle Kang Youwei ve İttihatçılar Hakkındaki İzlenimleri 121-160
“Kang Youwei as a Reformer and his Impressions on Ottoman Constitutionalists │121-160”


~ 

Abdrasul İSAKOV
Kırgızlarda ve Moğollarda On İki Hayvanlı Takvim (VI.-XV. Yüzyıllar Arası) 161-172
“The Twelve Year Animal Cycle Calendar in the Kyrgyz and Moghuls (6th- 15th Centuries) │161-172”


~ 

Pelin DİMDİK
Levent Mete’nin Şizofreni Müzesi Romanına Dair Bir İnceleme 173-193
“A Review on the Levent Mete’s Novel “Şizofreni Müzesi” │173-193”Tercüme

Lady BRASSEY (terc. Soner TURSUN)
1878 Yılı Edirne İzlenimleri 195-203
“Impressions About Edirne in 1878 195-203”

Kitabiyat

Asım KORKMAZ
Victor SPINEI, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, 
(10. Asırdan 13. Asır Ortalarına Kadar Tuna Deltasının Kuzeyindeki Göçebe Türkler ve Rumenler), Brill Hotei Publishing, Leiden 2009, 545 sayfa 205-207
"Victor SPINEI, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century,
(10. Asırdan 13. Asır Ortalarına Kadar Tuna Deltasının Kuzeyindeki Göçebe Türkler ve Rumenler), Brill Hotei Publishing, Leiden 2009, 545 sayfa 205-207"


Bu içerik 26.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 222 kez okundu.