Makale Yollama Dilekçesi

…./…./……
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Aşağıda başlığı belirtilerek ekte sunulan yazımın Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmasını istiyorum. Yazımın, daha önce başka bir dergide yayınlanmadığı-nı ya da yayınlanması için gönderilmediğini taahhüt ederim.
Söz konusu yazımın Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Trakya Üniversitesi Yayın Uygulama Yönergesi hükümleri gereğince yayınlanmasını kabul ettiğimi, telif haklarından feragat ettiğimi, buna ilişkin malî haklarım ile baskı ve yayın hakkını Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne devrettiğimi bildirerek gereğini müsaadelerinize arz ederim.
Unvanı:
Adı Soyadı:
İmza:
EKLER:
1. Yazının üç nüshası (İkisinde yazarın ismi olmayacak)
2. Yazının CD’si
Makale ve İletişim Bilgileri:
Makale Başlığı:……………..……………….….........................................................
…………………………………………………………………………………………
Yazışma Adresi:
E-mail:
Kurum Telefonu:
Cep Telefonu:
Faks:
Bu içerik 13.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 180 kez okundu.