İntihal Politikası


   Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazılar için editörler tarafından yardımcı programlardan (Ithenticate, Turnitin gibi) faydalanılarak intihal raporu alınır. Yazılar yayın kurulunda bu raporlarla birlikte değerlendirilir. Benzerlik oranı yüksek çıkan yazılar için editör yazarla iletişim kurabilir. Benzerlik oranının yüksekliği nedeniyle yazı yayın kurulunca reddedilebilir.

   Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye, kitaba vb. sunulmamış olmalıdır. Yazarlar, çalışmalarını gönderirken özgünlük bildiriminde bulunmalıdır. 

   Daha önce yayınlanmış ya da sunulmuş farklı bir kaynaktan yararlanılarak veya genişletilerek oluşturulmuş çalışmaların yayınlanmasında, yararlanılan kaynağın yazarlar tarafından çalışma başlığına eklenecek dipnotlarla açıkça belirtilmesi ve bibliyografik künyesinin verilmesi gerekmektedir.

   Çalışmalarda intihal yapıldığı tespit edildiğinde dergi editörü gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisine sahiptir. Bu gerekçeyle çalışmalar reddedilebilir. Yayınlanmış bir yazı hakkında doğacak intihal şüphesinde, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yazıyı ağ erişim sayfasından kaldıracak ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirir.
Bu içerik 30.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 453 kez okundu.